Anunț examen de promovare în grad profesional superior - ACTORI

ANUNȚ

PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

 

Teatrul de Stat Constanța organizează examen de promovare în grade profesionale imediat superioare, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 precum și a adresei nr.21152/15.06.2021, înregistrată la TSC cu numărul 1820/18.06.2021 pentru următoarele posturi:

 • Actor (S), grad profesional IA
 • Actor (S) grad profesional I

 

 • Candidații care vor susține examenul de promovare au fost stabiliți prin Hotărâre a Consiliului Artistic al Teatrului de Stat Constanța

Adochiței Marian – de la gradul profesional I la gradul profesional IA

Dumitrescu Elena Daniela - de la gradul profesional I la gradul profesional IA

Adrian Iordan Laura - de la gradul profesional I la gradul profesional IA

Șoricuț Lăcrămioara (Lana Moscaliuc) - de la gradul profesional I la gradul profesional IA

Cantaragiu Andrei - de la gradul profesional I la gradul profesional IA

Cazan Liliana – de la gradul profesional II la gradul profesional I

Crăciun Laura - de la gradul profesional II la gradul profesional I

Roman Florentin - de la gradul profesional II la gradul profesional I

Sarivan Luiza – de la gradul profesional II la gradul profesional I

 • Promovarea în grade profesionale imediat superioare se face în baza hotărârii Consiliului Artistic precum și a referatului de evaluare întocmit de șeful ierarhic

 

 • Promovarea se face prin transformarea postului ocupat din statul de funcții al TSC în unul de nivel imediat superior, conform prevederilor HG 286/2011 precum și prin încadrarea în bugetul aprobat instituției pe anul 2021, la Titlul I – Cheltuieli de personal

 

 • Calendarul examenului de promovare

 

 • Proba practică – Vineri 9 iulie 2021, ora 11.00

 

 • Locul de desfășurare al examenului

 

 • la sediul instituției, Bd.Ferdinand nr.11

 

 • Bibliografia de examen:
  • Ivana Chubbuck: Puterea actorului, Quality Books, București 2007
  • Regulamentul de organizare și funcționare a Teatrului de Stat Constanța

 

 • Tematica de examen:

 

Candidații vor prezenta, la alegere, unul dintre cele trei momente

 

 • Interpretarea unui monolog dramatic
 • Interpretarea unui monolog comic
 • Interpretarea (cu partener, daca este cazul) a unui moment dintr-un spectacol din repertoriul TSC

 

 • Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării examenului de  promovare in grade profesionale superioare se va face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc examenul, conform prevederilor legale