Lista funcțiilor și a veniturilor salariale din cadrul Teatrului de Stat Constanța, având în vedere art.33 alin.(1) din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la data de 31.03.2021